Type alias TelegrafContextType

TelegrafContextType: "telegraf" | ContextType

Generated using TypeDoc